fredag 27 februari 2009

Sorgebud

Vi måste tyvärr meddela att organisationens högst värderade Någon Annan har avlidit.

Någon Annans död skapar en vakans som som blir svår att fylla.
Någon Annan har arbetat i organisationen sedan den bildades. Han gjorde långt mer än en normal arbetsinsats. Så fort något arbete som var det minsta obehagligt, jobbigt eller krävde det allra minsta civilkurage skulle utföras blev reaktionen: "Någon Annan får göra det".
Det var också allmänt känt att Någon Annan under sin levnad gjorde en oerhörd insats i och för organisationen. Så fort det fanns behov av frivilliga utgick alla från att Någon Annan skulle ställa upp.
Någon Annan var en underbar varelse, som ibland föreföll övermänsklig. En enda person kan bara göra en begränsad arbetsinsats. Sanningen att säga förväntade sig alla alldelses för mycket av Någon Annan.
Någon Annan föregick alltid med gott exempel. Nu är han borta och vi undrar lite till mans vad vi nu ska ta oss till. Vem ska göra allt som Någon Annan gjorde förut?
Vi tvingas nu inse att vi hädanefter inte kan vara beroende av Någon Annan. Vi måste nog göra det själva.
Från och med nu!

 

Så då tar jag väl fram dammsugaren själv då..... 

Inga kommentarer: