torsdag 8 juli 2010

Det tutas i lurar =)

och apploderas, jublas och suckas!!!! Det pratas massor av språk och minst svenska på stadens gator!!! Det är STORSJÖCUPEN!!!

Cupen startade 1972 och fick sitt nuvarande namn 1975 samma år fick också lag utanför Jämtland delta för första gången. Då hade cupen 33 deltagande lag. 1976 deltog 60 lag och Anders Limpar vann cupens skytteliga. 2007 hade deltagar antalet ökat till 267 lag varav ca 171 var norska. Och av dessa 267 lag var 109 tjejlag!

Under de senaste 10- 15 åren har Storsjöcupen blivit alltmer internationell. Lag från Sverige, Norge, Danmark, Finland, England, Estland, Litauen, Polen, Ryssland, Spanien, USA, Guatemala,  Mexico, Argentina, Brasilien, Peru och Indien har deltagit. Storsjöcupen har haft deltagande lag från alla svenska distrikt utom Blekinge och Dalsland. Flera år har antalet utländska lag varit större än antalet svenska lag. Detta tack vare det stora antal norska lag som söker sig till Östersund och Storsjöcupen. Vi har under senare år haft lag anmälda från t ex Lettland, Ghana, Nigeria, Pakistan och Armenien som tyvärr sedan inte kunnat komma, samt seriösa förfrågningar från bl a Tyskland, Belgien, Holland, Ungern, Ukraina, Rumänien, Skottland, Wales, Italien, Chile, Venezuela och Canada.

Ett svårslaget rekord?

Inga kommentarer: