måndag 11 oktober 2010

Dagens klokord

Den som är lycklig

är mindre benägen att lida av stress

Inga kommentarer: