onsdag 4 november 2009

Facinate Shawl!

Lägg upp 250 m löst.

V1 sticka

V2 sticka

V3 Sticka 1m, *2 omslag, sticka 1m,* repetera varvet ut.

V4 sticka och tappa alla omslag!!!!!

V5 sticka och ta ihop 10 m jämnt fördelat över varvet

v6 sticka och ta ihop 10 m jämt fördelat över varvet

Repetera V3 - V6 tills alla maskor är slut.

Fäst tråden. Sätt fast fransar var 10 m runt ytterkanten (uppläggningskankten).

Inga kommentarer: